2 САНЫ ТЭСИН ГЕОГРАФИК КАРТА ! ГЕОГРАФИЯ – КАРТАСЫ !

0
2119
Telefon belgiňiz:
865613738
Pocta:
akshapak@gmail.com
Bahasy:
300
2 САНЫ ТЭСИН ГЕОГРАФИК КАРТА ! ГЕОГРАФИЯ – КАРТАСЫ !

СОЮЗ ДОВРУНДЕ чап эдилен. 1:200 000 форматда ! Ягны 1 см = 2 км гойлан! Картанын оз говруми - 100 Х 100 см!
1)КАРТА города Байрам- Али (с окраинами -до 100 км!)
2) КАРТА города МАРЫ (с окраинами- до 100 км!)

Ёллар, Яплар, Депелер, хатда тире-тайпаларын тарыхы меканлары хем горкезилен!
Довлет Эдараларына,Туризм фирмалара, География-Тарых Мугаллымлара, Шоферлара, Мохум Танышлара- Совгат Этмэге -ТЭСИН ЗАТ! Нырх = Херси = 300 ман
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler