Latest News

News Archive

Yardam agentligi tarapyndan boş iş orunlary -

0
2862
Profession:
Region:
Phone:
+99361381188
Mail:
yardam.tm@gmail.com
1. ATELÝEDA DIKINÇI
IŞ GRAFIGY: • 10: 00-DAN 18: 00 ÇENLI;
AÝLYGY: • IŞINE GÖRÄ KESGITLENILÝÄR;
IŞ ŞERTI: • ÖZ IŞINI SÖÝMELI, ELI ÇEPER BOLMALY;
• ADAMLAR BILEN DOGRY WE DÜRS KOMMUNIKASIÝA EDIP BAŞARMALY.


2. TAM SÜPÜRIJI (UBORŞISA)
IŞ GRAFIGY: • 09: 00-DAN 19: 00 ÇENLI;
AÝLYGY: • 1300 TMT;
IŞ ŞERTI: • ARASSAÇYL ADAM BOLMALY;
• ADAMLAR BILEN DOGRY WE DÜRS KOMMUNIKASIÝA EDIP BAŞARMALY.


3. POWAR (UNIWERSAL)
IŞ GRAFIGY: • GÜRRÜŇDEŞLIKDEN SOŇ KESGITLENILÝÄR;
AÝLYGY: • 3000 TMT;
IŞ ŞERTI: • ÖZ IŞINI BILMELI, ELI SÜÝJI BOLMALY;
• ÖŇ POWAR BOLUP IŞLÄP GÖREN BOLMALY;
• ADAMLAR BILEN DOGRY WE DÜRS KOMMUNIKASIÝA EDIP BAŞARMALY.


4. SEKRETAR
IŞ GRAFIGY: • 08: 30-DAN 19: 00 ÇENLI;
AÝLYGY: • 1500 TMT
IŞ ŞERTI: • KOMPYUTER ULANYP BILMELI;
• HASIYETI SYPAYY BOLMALY;
• SERWIS IŞ BERIJI TARAPYNDAN ÜPJÜN EDILÝÄR.


5. ÇAÝÇY GYZ
IŞ GRAFIGY: • 08: 30-DAN 19: 00 ÇENLI;
AÝLYGY: • 1500 TMT
IŞ ŞERTI: • ENERGIÇNY, ÝÜZI AÇYK, MYLAÝYM, IŞEŇŇIR BOLMALY;
• SERWIS IŞ BERIJI TARAPYNDAN ÜPJÜN EDILÝÄR.

6. TÄMIZÇI
IŞ GRAFIGY: • GÜRRÜŇDEŞLIKDEN SOŇ KESGITLENILÝÄR;
AÝLYGY: • GÜRRÜŇDEŞLIKDEN SOŇ KESGITLENILÝÄR;
IŞ ŞERTI: • ENERGIÇNY, ÝÜZI AÇYK, MYLAÝYM, IŞEŇŇIR BOLMALY;
• ARASSAÇYLYGY SÖÝMELI.


7. MEBEL DIZAÝNERI
IŞ GRAFIGY: • 09: 00-DAN 19: 00 ÇENLI;
AÝLYGY: • 6000 TMT
IŞ ŞERTI: • ÖZ UGRUNY ÝETERLIKLI DEREJEDE BILMELI;
• ÖŇ DIZAÝNER WEZIPESINDE IŞLÄP GÖREN BOLMALY;
• ADAMLAR BILEN DOGRY WE DÜRS KOMMUNIKASIÝA EDIP BAŞARMALY.


8. GERBER MASTERI
IŞ GRAFIGY: • 09: 00-DAN 19: 00 ÇENLI;
AÝLYGY: • 4000 TMT
IŞ ŞERTI: • ÖZ UGRUNY ÝETERLIKLI DEREJEDE BILMELI;
• IŞINI BAŞARMALY.
• ADAMLAR BILEN DOGRY WE DÜRS KOMMUNIKASIÝA EDIP BAŞARMALY.+99361381188
YARDAM
Comments
To leave a comment, log in or register
By topic