Latest News

News Archive

I 8 mini klawiatura

0
2656
Owner:
Asia Tech
Address:
ş.Mary
Phone:
+99361426792
Mail:
asiatech.tm@gmail.com
Web address:
asiatech-tm.com
Last update:
Içindäki yşyklandyryşly simsiz ykjam klawiatura. Diňe goşulan USB kabul edijiniň üsti bilen birleşýär, işlemek üçin goşmaça draýwerleri talap etmeýär. 10 metre çenli aralyk maglumatlary rahat girizmäge mümkinçilik berýär. Klawiatura çalşylýan 300 m * Ah batareýa bilen işleýär, batareýalary satyn almakda goşmaça tygşytlaýar, batareýa bir aýlap işlemek üçin batyrgaýlyk bilen işleýär we mikro-USB porty arkaly zarýad berip bilersiňiz. Gap, arka tarapynda ýakymly plastmassadan ýasaldy. Yzky çyranyň üç reňki bar: ýaşyl, gök, gyzyl, esasanam gije ýa-da garaňky otagda amatly. "Fn" + "F2" esasy kombinasiýalaryny ulanyp, ony açyp bilersiňiz. Jest gözegçiligini goldaýan sensor panelini hem bellemelidiris. Klawiaturada "Fn" düwmesini basyp işjeňleşdirilýän birnäçe goşmaça funksiýa bar.

If you notice an error in the text, please select it and press < strong> Ctrl + Enter

Comments
To leave a comment, log in or register
By topic