Latest News

News Archive

Министерство образования Туркменистана продлевает ранее объявленный конкурс на строительство системы капельного орошения для полива садовой рассады

0
3260
Address:
Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 104-nji jaýy.
Phone:
44-86-04, 44-86-05.
Last update:

Türkmenistanyň Bilim ministrligi Aşgabat şäheriniň Köpetdag şaýolunyň demirgazyk tarapynda «Türkmenatlary» döwlet birleşiginiň aýlawly çapuw ýodasynyň daş-töwereginden bölünip berlen 309,83 gektar ýer böleginde ekilen bag nahallaryny suwarmak üçin damjalaýyn suwaryş ulgamyny gurmak boýunça potratçyny saýlap almak maksady bilen öň yglan edilen bäsleşigiň möhletini uzaldýar.

Ähli gyzyklanýan ýerli guramalar, kärhanalar we telekeçiler tassyklanylan tehniki tabşyrygy almak üçin Bilim ministrligine ýüz tutup bilerler we öz tekliplerini 2022-nji ýylyň 30-njy apreline, sagat 16:00-a çenli iberip bilerler.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 104-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 44-86-04, 44-86-05.

If you notice an error in the text, please select it and press < strong> Ctrl + Enter

Comments
To leave a comment, log in or register
By topic