Türkmenistanyň gözleg motory "Gözle",täzelikleri we ony nädip yuklemeli.

0
2032
Owner:
Gozle
Address:
Ashgabad
Mail:
admin@gozle.org
Web address:
https://www.gozle.org/
Last update:
Soňky bir aýyň dowamynda "Gözle" gözleg motory täze täzelenmeler we gözleg motory aýratynlyklary barada habarlar bölüminde ýerleşdirdi. Aýdym-saz, dükan üçin gözleg goşuldy. Netijeleri bermegiň tizligini ýokarlandyrdy. Gözleg motorynyň dizaýny kämilleşdirildi. Şeýle hem gözleg motorynyň serwerleri has güýçli bilen çalşyryldy we DDoS hüjümlerinden gorag goşuldy. "Gözle" gözleg motoryny nädip gurmaly? Iki usul bar. Birinji usul, telefonyň ýadynda ýer tutmaz we telefona aşa ýüklemek islemeýänler üçin amatly bolar Munuň üçin islendik brauzere giriň we aşakdaky baglanyşyga eýeriň https://www.gozle.org/ Ondan soň, brauzeriň ýokarsyndaky 3 nokada basyň (skrinshotda) We "Добавить на главный экран" -a basyň. Telefonyňyzyň baş ekranynda gözleg motory bolar. Bu usul islendik telefonlarda işleýär. Ikinji usul Aşakdaky baglanyşyga eýeriň (Android) https://play.google.com/store/apps/details?id=gozle.browser Gözleg motorynyň resmi brauzerini göçürip alýarsyňyz, bu usul ýönekeý, ýöne häzirki wagtda brauzer işlenip düzülýär we birnäçe oňaýsyzlyk bar.

If you notice an error in the text, please select it and press < strong> Ctrl + Enter

Comments
To leave a comment, log in or register
By topic