ОРГАНИКИ ДОКУН (Гуллере, Баглара, Бакжа Экинлерине гуймак учин).

0
1292
Phone:
865613738
Mail:
akshapak@gmail.com
ОРГАНИКИ ДОКУН (Гуллере, Баглара, Бакжа Экинлерине гуймак учин).

НЫРХ: Орэн Арзан: 1 Пакети (1 кг) = Доставкасы билен = 5 манат!

Хасыллылыгы артдырмак учин! Шейле хем Осумлик Кеселлерине гаршы- Чыдамлылык доретмек учин!

Тебигы Осумлик Галындыларындан ве Биогумус гарылып тайярланан! Оз Улагымызда гетирип берерис!
Comments
To leave a comment, log in or register
By topic