HW22 pro max smart watch

0
512
Phone:
+99365237970
Mail:
asiatech.tm@gmail.com
price:
1450
HW22 pro max smart watch doly ekeran we stili bilen özine çekýär.

Funksiýalar
1. Saglygyňyza gözegçilik ediň:
Uky yzarlaýjy, oturýan ýatlatma, impuls / gan basyşy / gan kislorodyna gözegçilik.
2. Gowy türgenleşik kömekçisi:
Pedometr, ýakylan kaloriýalar, aralyklar, sport görnüşleri.
3. Gündelik durmuş üçin gowy kömekçi:
Telefona birikdirilende: Duýduryş sinhrony (gelýän jaňlar, habarlar we ş.m.), bluetooth sazy we ş.m.
Comments
To leave a comment, log in or register
By topic