Тендеры Туркменистана

Сортировка:
Гос тендеры Туркменистана
г.Ашгабат 1939, проспект Арчабиль 56, 13 этаж УКПО ГК «Туркменгаз»;
40-37-40(факс), 40-37-39, 40-37-42
20 Июль 2013
8681
Гос тендеры Туркменистана
г.Ашхабад, ул.2009 (Гёроглы), 41
+993 12 / 94-57-48, 94-69-62, 94-59-70.
19 Сентябрь 2013
8687
Гос тендеры Туркменистана
г. Ашгабат 1939, проспект Арчабиль 56, 13 этаж УКПО ГК «Туркменгаз»;
40- 37-45(факс), 40-37-39,40-37-40, 40-37-41, 40-37-42
10 Май 2019
8739
Гос тендеры Туркменистана
ТУРКМЕНИСТАН, Г. АШХАБАД, АРЧАБИЛ ШАЕЛЫ, 132
39-01-71, 39-01-82, 39-01-70
26 Июль 2014
8748
Гос тендеры Туркменистана
Балканский велаят, ш. Туркменбаши
+993243 96-0-38, 2-03-89, факс: +993243 2-11-49
10 Май 2019
8762
Гос тендеры Туркменистана
г.Ашгабат, пр. Арчабил, 56, 4 этаж, ГК «Туркменнебит»
40-39-39, факс 40-39-77
10 Май 2019
8769
Гос тендеры Туркменистана
Г.АШГАБАТ 1939, ПРОСПЕКТ АРЧАБИЛЬ 56, 13 ЭТАЖ УКПО ГК «ТУРКМЕНГАЗ»
40-37-40(факс), 40-37-39, 40-37-42
01 Август 2014
8791
Гос тендеры Туркменистана
г. Ашгабат 1939, проспект Арчабиль 56, 13 этаж УКПО ГК «Туркменгаз»
40- 37-45(факс), 40-37-39,40-37-40, 40-37-41, 40-37-42
10 Май 2019
8799
Гос тендеры Туркменистана
Министерство связи Туркменистана: 744013, Туркменистан, г.Ашхабад, Арчабил шаёлы, 88.
(+99312) 44-90-75,
19 Сентябрь 2013
8884
Гос тендеры Туркменистана
744035, г.Ашхабад, проспект Героя Туркменистана А.Ниязова, 85. Главный офис ХО «МТС Туркменистан», канцелярия.
+99366300579
23 Сентябрь 2013
8928
Гос тендеры Туркменистана
ТУРКМЕНИСТАН, Г.АШГАБАТ, ПР. АРЧАБИЛ, 56
40-39-55; 40-31-96; 40-31-79, 40-39-77
12 Август 2014
9045
Гос тендеры Туркменистана
Г.АШХАБАД, УЛ.Б.ГАРРЫЕВА, 17.
94-05-49, 94-14-74.
05 Август 2014
9063
Гос тендеры Туркменистана
Г.АШГАБАТ 1939, ПРОСПЕКТ АРЧАБИЛЬ 56, 13 ЭТАЖ УКПО ГК «ТУРКМЕНГАЗ»
40-37-39, 40-37-42
12 Август 2014
9272
Гос тендеры Туркменистана
аэропорт г.Ашхабада, авиапредприятие «Туркменистан» («Türkmenistan» howa ulaglary kärhanasy)
23-06-33.
11 Июль 2013
9277
Гос тендеры Туркменистана
ТУРКМЕНИСТАН, Г.АШХАБАД, УЛ.АЗАДИ (2011), 95
92-26-74, 92-08-64
07 Август 2014
9279
Гос тендеры Туркменистана
г.Ашхабад, Арчабил шаелы, 84
+993 12 / 44-46-77, 44-47-17.
19 Сентябрь 2013
9292
Гос тендеры Туркменистана
г. Ашгабат 1939, проспект Арчабиль 56, 13 этаж УКПО ГК «Туркменгаз»
40- 37-45 (факс), 40-37-39,40-37-40, 40-37-41, 40-37-42
01 Май 2019
9385
Гос тендеры Туркменистана
г. Ашгабат 1939, проспект Арчабиль 56, 13 этаж УКПО ГК «Туркменгаз»
40- 37-45 (факс), 40-37-39,40-37-40, 40-37-41, 40-37-42
01 Май 2019
9388
Гос тендеры Туркменистана
г. Ашгабат 1939, проспект Арчабиль 56, 13 этаж УКПО ГК «Туркменгаз»
40- 37-45 (факс), 40-37-39,40-37-40, 40-37-41, 40-37-42
01 Май 2019
9444
Гос тендеры Туркменистана
Г.АШХАБАД, 1939, АРЧАБИЛ ШАЁЛЫ, 56, 13 ЭТАЖ, УКПО ГК «ТУРКМЕНГАЗ»
40-37-39, 40-37-42
12 Август 2014
9459
Гос тендеры Туркменистана
Г.АШХАБАД, УЛ.1995 (ГАЛКЫНЫШ), 40, ПРИЕМНАЯ ООН
08 Август 2014
9610
Гос тендеры Туркменистана
г. Ашгабат 1939, проспект Арчабиль 56, 13 этаж УКПО ГК «Туркменгаз»
40- 37-45 (факс), 40-37-39,40-37-40, 40-37-41, 40-37-42
27 Апрель 2019
9737