Тендеры Туркменистана

Сортировка:
Гос тендеры Туркменистана
г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 132
39-01-71, 39-01-82, 39-01-70, 39-01-83
16 Январь 2019
12605
Гос тендеры Туркменистана
Туркменистан, г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 132, 4-й этаж, кабинет № 417
(+99312) 39-01-02, 39-01-58; факс: 39-01-98
16 Январь 2019
12814
Гос тендеры Туркменистана
Балканский велаят, город Туркменбаши, улица Бахры-Хазар-1
(+993 243) 5-10-22, факс 5-07-90
15 Январь 2019
12978
Гос тендеры Туркменистана
Ахалский велаят, город Анау, ул. Ахал, 4
(+993 137) 3-34-17, 3-35-40. Факс: (+993 12) 57-43-27
15 Январь 2019
12922

Гос тендеры Туркменистана
г. Ашхабад, Арчабил шаёлы,132
39-01-71; 39-01-83; 39-01-82, 39-01-14
12 Январь 2019
12834
Гос тендеры Туркменистана
г.Ашхабад, 1939, Арчабил шаёлы, 56
(+99312) 40-32-40; 40-32-50; факс (+99312) 40-32-59
12 Январь 2019
12918
Гос тендеры Туркменистана
Aşgabat şäheri, «10 ýyl Abadançylyk» şaýolunyň 160-njy jaýy
(+99312) 21-80-73, 21-80-74
11 Январь 2019
13111
Гос тендеры Туркменистана
г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 132
39-01-71, 39-01-82, 39-01-70, 39-01-83
11 Январь 2019
12955
Гос тендеры Туркменистана
г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 132
39-01-71, 39-01-83, 39-01-70, 39-01-82
11 Январь 2019
13055
Гос тендеры Туркменистана
Балканский велаят, г.Туркменбаши
+993243 2-27-62, 96-6-79
10 Январь 2019
13286
Гос тендеры Туркменистана
г.Ашхабад 1939, Арчабил шаёлы, 56, 13 этаж
40-37-45 (факс), 40-37-39, 40-37-40, 40-37-41, 40-37-42
10 Январь 2019
13135
Гос тендеры Туркменистана
г.Ашхабад, Арчабил шаёлы, 84
44-47-26, 44-47-56
10 Январь 2019
13522
Гос тендеры Туркменистана
г.Ашхабад, Багтыярлыкский этрап, жилой комплекс Рухабат, Туркменбаши шаёлы, 1
24-48-34 (факс), 24-43-17, 24-48-44, 24-48-46
09 Январь 2019
13240
Гос тендеры Туркменистана
г.Ашхабад, Арчабил шаёлы, 56
(+993 12) 40-32-40; 40-32-50; 40-33-47; факс (+99312) 40-32-59
09 Январь 2019
13020
Гос тендеры Туркменистана
г.Ашхабад, 1939, Арчабил шаёлы, 56, 13 этаж
40-37-45 (факс), 40-37-39, 40-37-40, 40-37-41, 40-37-42
07 Январь 2019
13180
Гос тендеры Туркменистана
г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 84
44-47-26, 44-47-56
05 Январь 2019
13780
Гос тендеры Туркменистана
г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 56
(+99312) 40-32-40, 40-32-50; факс (+99312) 40-32-59
05 Январь 2019
13376

Гос тендеры Туркменистана
Балканский велаят, г. Туркменбаши
+993243 2-12-36, 9-62-33 (тел/факс: +993243 2-11-49
05 Январь 2019
13301
Гос тендеры Туркменистана
г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 132, 4-й этаж, каб.417
(+99312) 39-01-02, 39-01-58; факс: 39-01-98
05 Январь 2019
13486