Тендеры Туркменистана

Сортировка:
Гос тендеры Туркменистана
ш.Ашгабат, Арчабил шаёлы 56, Государственный концерн «Туркменгаз»
(+99312) 40-32-40; 40-32-50; факс (+99312) 40-32-59
14 Апрель 2019
13009
Гос тендеры Туркменистана
г. Ашгабат 1939, проспект Арчабиль 56, 13 этаж УКПО ГК «Туркменгаз»
40- 37-45 (факс), 40-37-39,40-37-40, 40-37-41, 40-37-42
10 Апрель 2019
13190
Гос тендеры Туркменистана
г.Ашгабат, этрап Багтыярлык, жилой комплекс Рухабат, проспект Туркменбаши, дом 1
24-48-34(факс), 24-43-17,24-48-44, 24-48-46
10 Апрель 2019
13225
Гос тендеры Туркменистана
г.Ашгабат, этрап Багтыярлык, жилой комплекс Рухабат, проспект Туркменбаши, дом 1
24-48-34(факс), 24-43-17,24-48-44, 24-48-46
10 Апрель 2019
13151
Гос тендеры Туркменистана
Арчабил шаёлы, 132:
39-00-19/17/21.
09 Апрель 2019
13669
Гос тендеры Туркменистана
г. Ашгабат 1939, проспект Арчабиль 56, 13 этаж УКПО ГК «Туркменгаз»;
40- 37-45 (факс), 40-37-39,40-37-40, 40-37-41, 40-37-42
05 Апрель 2019
13633
Гос тендеры Туркменистана
ш.Ашгабат, Арчабил шаёлы 56
(+99312) 40-32-40; 40-32-75; факс (+99312) 40-32-59.
05 Апрель 2019
13603
Гос тендеры Туркменистана
г. Ашгабат 1939, проспект Арчабиль 56, 13 этаж УКПО ГК «Туркменгаз»
turkmengaz@online.tm
04 Апрель 2019
13662
Гос тендеры Туркменистана
г. Ашгабат 1939, проспект Арчабиль 56, 13 этаж УКПО ГК «Туркменгаз»
40- 37-45 (факс), 40-37-39,40-37-40, 40-37-41, 40-37-42
01 Апрель 2019
14032
Гос тендеры Туркменистана
Арчабил шаёлы, 132
39-00-19/17/21
30 Март 2019
14347

Гос тендеры Туркменистана
Арчабил шаёлы, 132:
39-00-19/17/21.
30 Март 2019
13677
Гос тендеры Туркменистана
40-39-39 (факс для подачи заявок); 40-31-17, 40-36-04
30 Март 2019
13847
Гос тендеры Туркменистана
г.Ашгабат, пр. Арчабил, 56, 4 этаж, ГК «Туркменнебит»
28 Март 2019
13858
Гос тендеры Туркменистана
744000 Ашхабад, Туркменистан, Андалиба 50/1, этаж 3.
28 Март 2019
13952
Гос тендеры Туркменистана
745100, Туркменистан, г. Балканабад, ул. Союн Оразова, квартал 211
+993 222 41069, 45909, 45292
28 Март 2019
18656
Гос тендеры Туркменистана
г.Ашхабад, 1939, Арчабил шаёлы, 56, 13 этаж, УКПО ГК «Туркменгаз»
40-37-45 (факс), 40-37-39, 40-37-40, 40-37-41, 40-37-42
26 Март 2019
13938
Гос тендеры Туркменистана
г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 56, 4 этаж, ГК «Туркменнебит»
40-39-39 (факс для подачи заявок); 40-36-95, 40-31-58
25 Март 2019
13837
Гос тендеры Туркменистана
Ашхабад Битарап Туркменистан шаёлы, 553/3,
Тел: +99312 44-54-34 Факс: +99312 44-50-44
20 Март 2019
14325
Гос тендеры Туркменистана
г. Ашхабад, Гарашсызлык шаёлы, 96
40-71-77, 40-71-57
20 Март 2019
14364
Гос тендеры Туркменистана
Турк­менистан, г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 132
39-01-83, 39-01-71, 39-01-82, 39-01-14
20 Март 2019
14216
Гос тендеры Туркменистана
г.Ашхабад, Арчабил шаёлы, 56,
(+99312) 40-32-40; 40-32-75;факс (+99312) 40-32-59.
20 Март 2019
14219
Гос тендеры Туркменистана
Ахалский велаят, город Анау, улица Ахал,4
(+993137) 3-34-17, 3-35-40
20 Март 2019
14184