Тендеры Туркменистана

Сортировка:
Гос тендеры Туркменистана
г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 132, здание «Türkmenistanyň senagat toplumy», 2 этаж, 220 каб.
(+99312) 39-02-06, 39-02-29, 39-02-30, 39-02-28.
28 Июль 2017
Гос тендеры Туркменистана
г.Ашхабад, 1939, Арчабил шаёлы, 56, 13 этаж, УКПО ГК «Туркменгаз»
40-37-45 (факс), 40-37-39, 40-37-40, 40-37-41, 40-37-42.
28 Июль 2017
Гос тендеры Туркменистана
г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 162
39-06-27; 39-06-28; 39-06-29.
28 Июль 2017
Гос тендеры Туркменистана
Туркменистан, Балканский велаят, г. Туркменбаши, ТКНПЗ
+993243 2-50-91, +993243 2-24-63, 96-6-79 (тел./факс: +993243 2-22-04
28 Июль 2017
Тендеры Туркменистана
Karak
88912265654
26 Июль 2017
Тендеры Туркменистана
Москва
87114593212
21 Июль 2017
Тендеры Туркменистана
Hims
85752749447
20 Июль 2017
Тендеры Туркменистана
84686984839
04 Июль 2017
Тендеры Туркменистана
Radom
84517277872
30 Июнь 2017
Тендеры Туркменистана
Moscow
81486743158
06 Июль 2017
Тендеры Туркменистана
Питер
87529537853
29 Июнь 2017
Тендеры Туркменистана
Питер
83993936547
26 Июнь 2017