Тендеры Туркменистана

Сортировка:
Гос тендеры Туркменистана
ш.Ашгабат, Арчабил шаёлы 56
19 Сентябрь 2019
1933
Гос тендеры Туркменистана
ш.Ашгабат, Арчабил шаёлы 56
(+99312) 40-32-40; 40-31-22; факс (+99312) 40-32-59
19 Сентябрь 2019
1953
Гос тендеры Туркменистана
17 Сентябрь 2019
2136
Гос тендеры Туркменистана
г.Ашгабат, этрап Багтыярлык, жилой комплекс Рухабат, проспект Туркменбаши, дом 1;
24-48-34(факс), 24-43-51, 24-48-44, 24-48-46
19 Сентябрь 2019
2148
Гос тендеры Туркменистана
ш.Ашгабат, Арчабил шаёлы 56
16 Сентябрь 2019
2175
Гос тендеры Туркменистана
г.Ашгабат, этрап Багтыярлык, жилой комплекс Рухабат, проспект Туркменбаши, дом 1;
24-48-34 (факс), 24-43-51, 24-48-44, 24-48-46
19 Сентябрь 2019
2178
Гос тендеры Туркменистана
17 Сентябрь 2019
2182
Гос тендеры Туркменистана
ш.Ашгабат, Арчабил шаёлы 56, 17 этаж
(+99312) 40-32-40; 40-32-75
16 Сентябрь 2019
2195
Гос тендеры Туркменистана
г.Ашгабат, этрап Багтыярлык, жилой комплекс Рухабат, проспект Туркменбаши, дом 1;
24-48-34 (факс), 24-43-51, 24-48-44, 24-48-46
19 Сентябрь 2019
2227
Гос тендеры Туркменистана
ш. Ашгабат, Арчабил шаёлы 56
(+99312) 40-32-40; 40-32-50; 40-32-75
16 Сентябрь 2019
2230
Гос тендеры Туркменистана
ш.Ашгабат, Арчабил шаёлы 56
16 Сентябрь 2019
2256
Гос тендеры Туркменистана
Балканский велаят, ш. Туркменбаши
+993243 96-0-38, 2-03-89
16 Сентябрь 2019
2342
Гос тендеры Туркменистана
г. Ашгабат, Битарап Туркменистан шаелы 553/3
+993-12-445434 Факс:+993-12-445044
19 Сентябрь 2019
2435
Гос тендеры Туркменистана
г. Балканабат, ул. Атамурат Аннанияз оглы, квартал 216, офис Консорциума «Хазар»
+993 62 592 231; +993 61 765 488
30 Август 2019
3254
Гос тендеры Туркменистана
г.Балканабат, ул. Атамурат Аннанияз оглы, квартал 216
+993 62 592 231; +993 61 765 488
30 Август 2019
3379
Гос тендеры Туркменистана
Ашхабад, Арчабиль шаёлы, 56.
40-34-52, 40-34-54, факс 40-34-53
30 Август 2019
3423
Гос тендеры Туркменистана
г.Балканабат, ул. Атамурат Аннанияз оглы, квартал 216
+993 62 592 231; +993 61 765 488
30 Август 2019
3438
Гос тендеры Туркменистана
г. Ашгабат 1939, проспект Арчабиль 56, 13 этаж УКПО ГК «Туркменгаз»
40- 37-45 (факс), 40-37-39,40-37-40, 40-37-41, 40-37-42
25 Август 2019
3755
Гос тендеры Туркменистана
г. Ашгабат 1939, проспект Арчабиль 56, 13 этаж УКПО ГК «Туркменгаз»;
40- 37-45 (факс), 40-37-39,40-37-40, 40-37-41, 40-37-42
19 Август 2019
3926
Гос тендеры Туркменистана
г. Ашгабат 1939, проспект Арчабиль 56, 13 этаж УКПО ГК «Туркменгаз»
40- 37-45 (факс), 40-37-39,40-37-40, 40-37-41, 40-37-42
21 Август 2019
3958
Гос тендеры Туркменистана
г. Ашхабад, ул. Огузхана, д. 201
(+99312) 39-25-27, факс: (+99312) 39-25-50.
19 Август 2019
3960
Гос тендеры Туркменистана
Балканский велаят, ш. Туркменбаши
+993243 2-12-36, 96-0-33
19 Август 2019
3975
Гос тендеры Туркменистана
Битарап Туркменистан шаелы ,553/3, Ашхабад
+993-12-44 54 34, +993-12-44 50 44
21 Август 2019
3992
Гос тендеры Туркменистана
г. Ашгабат 1939, проспект Арчабиль 56, 13 этаж УКПО ГК «Туркменгаз»
40- 37-45 (факс), 40-37-39,40-37-40, 40-37-41, 40-37-42
19 Август 2019
3999