Бизнес справочник

Сортировка:
Топливо, энергетика
744036, Ашгабат, Арчабиль шаелы, 56
(99312) 403501; факс: (99312)403144
30 Октябрь 2012
Прочие отрасли
Ашгабат, Мир 4/2, 41
474177, 474277; факс: 474377
25 Октябрь 2012
Прочие отрасли
Ашхабад, ул.Битарап Туркменистан, 108 (ТЦ "Джошгун", ТЦ "Чандыбиль")
(99312) 218661/62
25 Октябрь 2012
Пищепром
Ашхабад, ул.Щорса, 1
(99312) 320222, 320473
17 Октябрь 2012
Химпром
Ашгабат, пр-т Героя Туркменистана А. Ниязова, 11
(99312) 412042
17 Октябрь 2012
Лёгкая пром.
г.Абадан, ул.Йениш сейилгахи, 4
(99312) 341299
17 Октябрь 2012
Топливо, энергетика
Ашхабад, Арчабил шаелы 56, офис 429
(99312) 403924
17 Октябрь 2012
Стройматериалы
Ашгабат, ул. 2007, 7
(99312) 410686
17 Октябрь 2012
Стройматериалы
Ашгабат, Арчабиль шаелы, 84
444572
17 Октябрь 2012
Прочие отрасли
вел.Ахал, этр.Рухабат, шоссе Ашгабат-Дашогуз, 22 км
(99312) 246354
17 Октябрь 2012
Стройматериалы
Ашгабат, Арчабиль шаелы, 84
(99312) 444536/53
17 Октябрь 2012
Стройматериалы
этр.Рухабат, шоссе Ашгабат-Дашогуз, 21 км
246360/57/58
17 Октябрь 2012
Стройматериалы
г. Ашгабат
(99312) 444626
15 Октябрь 2012
Прочие отрасли
Ашхабад, пр-т Битарап Туркменистан, 101/1
(99312) 218628, 218824
15 Октябрь 2012
Текстиль-пром
Рухабатский этр., шоссе Ашхабад-Геоктепе, 14 км
(99312) 344926; факс: 344930
12 Октябрь 2012