Aşgabat şäheriniň futzal boýunça çempionatynyň ikinji tapgyry geçirildi

08:4721.04.2015
0
1135

19-njy aprelde Aşgabat şäher häkimliginiň sport desgasynda futzal boýunça Aşgabat şäheriniň açyk çempionatynyň ikinji tapgyry geçirildi.  

Bu ýaryşda jemi 10 topar çykyş edýär.

Ýaryşyň ikinji tapgyryndaky duşuşyklaryň netijeleri.

“Daýhan” — “Talyp sporty” — 3:3, “Wepaly” — “Senagat” — 4:0, “Gümrükçi” — “Deňizçi” — 1:8, “Daýanç” — “Bagtyýarlyk” — 6:2, “Daşgala” — “Migrasiýa” (bu duşuşyk geçirilmedi).

Üçünji tapgyryň duşuşyklary 23-nji aprelde “Senagat” — “Gümrükçi”, “Migrasiýa” — “Daýanç” toparlary duşuşar. Soňra duşuşyklar 26-njy aprelde dowam edip onda “Bagtyýarlyk” — “Daýhan”, “Deňizçi” — “Daşgala”, “Talyp sporty” — “Wepaly” duşuşar.

Aşgabat şäheriniň futzal boýunça çempionaty iýun aýyna çenli dowam eder. Ýaryş tablisasynda öňdäki üç orny eýelän toparlar Türkmenistanyň futzal boýunça çempionatyna gatnaşmaga hukuk gazanar. 

Duşuşykdan taýýarlanan fotoreportažymyzy sypdyrman!

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Читайте так же
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь