ŞANLY GARAŞSYZLYGYMYZYŇ XXIII ÝYLLYK TOÝY BILEN!

09:0727.10.2014
0
451
ŞANLY GARAŞSYZLYGYMYZYŇ XXIII ÝYLLYK TOÝY BILEN!
Hormatly okaýjylarymyz!

Sizi Watanymyzyň şanly Garaşsyzlygynyň 23 ýyllyk baýramy bilen tüýs ýürekden mähirli gutlaýarys!

Goý, bu ajaýyp baýram eziz Watanymyza, her bir maşgala ojagyna egsilmez bereket, bagt hem-de abadançylyk getirsin, milletimiziň jebisligini we agzybirligini has-da berkitsin!
Size berk jan saglygyny, ruhybelentligi, türkmen halkynyň röwşen geljegine gönükdirilen belent maksatlaryny durmuşa geçirmekde alyp barýan işleriňizde Size uly üstünlikler arzuw edýäris!

"TURKMENPORTAL" redaksiýasy
Подробно: www.odnoklassniki.ru/turkmenportal/topic/62985301691374

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Читайте так же
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь