Последние новости

Архив новостей

Интернет-магазины продуктов в Ашхабаде: видео обзор лучших

09:4621.07.2020
3
26286
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
rejebov ( 23/07/2020 )

Turkmeistanda birinji belgili ak bulut indi butulary dine asmanda dal eysen oz oyinizin potologynyzda gorip bilersiniz munun ucin ak bulut asma potoloklaryny ulanmaly bolany duybinden tazelik in yokary hilli hichilli gep soz yok ak buludda biz ak buludy sayladyk size maslahat beryas eziz Ildeslar

8
Dentist ( 28/07/2020 )

Berkrar Döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentmiziň goldawy we hemaýaty netjisinde ägirt uly gurluşyk meýdançasyna öwrülen Türkmenistan ata Watanmyzyň ösüşine öziniň mynasyp goşandyny goşýan Ak Bulut Hojalyk Jemgyýeti ilkinji bolup yurdymyzda asma potoloklary öndürmegi diýsen begendirji pursatlaryň biri. Ak Bulut Hojalyk Jemgyýetiniň öndürýän ýokary hilli asma potoloklary daşary ýurtlardan getitilýän asma potoloklaryň ornuny tutýanlygy harydy eliňe alanyndan belli bolýar. Şeyle ýerli önümleriň köpelmegi netijisinde milli ykdysatýetimiz hasda ýokarlanýar. Bu bolsa meni diýsen buýsandyrýar.

52
Perhat90 ( 30/07/2020 )

Asmandaky ak bulutdan, alandyr ol gözbaşy, Harytlary dünýä belli, bolandyr ol naýbaşy. Saýlap seçip almaga kändir onuň görnüşleri, Ýokary hil, howpsyzlyk ak bulut önümleri. Eşretli zamananyň halka belli markasy, Ak bulut ady bilen haýran etsin herkesi. Arkadagly diýarymda, arzuw etjek zatlarymyz, Mydam Ak bulutlar deý ak, öňe gitsin batlaryňyz.

2