ОРЭН ГОВЫ МАРКА ТЭЗЕ КОйНЕКЛЕР ВЕ ДУЕ ЙУН ГУШАК -ОРЭН АРЗАН БАХАДА

0
585
Телефон:
99365613738
Почта:
akshapak@gmail.com
Цена:
200
ОРЭН ГОВЫ МАРКА ТЭЗЕ КОйНЕКЛЕР ВЕ ДУЕ ЙУН ГУШАК ВЕ Ш.М,-лер - ОРЭН АРЗАН БАХАДА

1) «СУНГАТ» Койнеги: АЙДЫМЧЫЛАР, ТАМАДАЛАР, ШОУ-МЕНЛЕР, шол санда – СЕЙРЕК МАРКА ЭШИКЛЕРИ СОйЙЭН ЯШЛАР УЧИН ! Якасы Овадан Безелен! Ренки - Гызылымтыл Меле! Марка «BASLER». Размери - 43. ТЭЗЕ! ЕКЕЖЕ ШТУК БАР! МОСКВАДАН ГЕЛДИ! (Совдада Онушма Эдилер!) НЫРХ = 200 манат ( 1 млн манат!).
2) Гара Ренкли Койнек! Молодежный – Юка Матадан! Размери - 41. Марка - PLATINI- ТЭЗЕ! ЕКЕЖЕ ШТУК БАР! МОСКВАДАН ГЕЛДИ! НЫРХ = 200 манат (1 млн манат)!
3) Орэ-эн Овадан - Солидный Адамлар я-да Даяв огланлар учин - АК ЧЫЗМЫКЛЫ КОЙНЕК! Якасы ве Ени – уйтгешик эдилен! Маркасы «BOSSADO». ТЭЗЕ! ЕКЕЖЕ ШТУК БАР! МОСКВАДАН ГЕЛДИ! Размери- 43-44
5) ДУЕ ЙУНДЕН БИЛ –ГУШАК! (Ягны Ичине Дуе йун салнып - Йорите ясалан - Мата Гушак!). Копленч Совук Ерде я-да Дашарда Ишлейэнлер учин! Беркидилйэн Иликлери бар! Ренки- Гок. (Уланылан). Екеже штук бар! Нырх – 100 манат! (Ярым млн манат).
Гаты Говы КУРТКА! -ЗЕЛЛА-МООД- марка(Турция)- 4 млн манат
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
По теме