Ýylyň 11 aýynda kitaplaryň 336 görnüşi çap edildi

0
201
0
0

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 7-nji dekabrda geçirilen mejlisinde habar berlişi ýaly, ýylyň 11 aýynda Türkmen döwlet neşirýat gullugynda kitap önümleriniň 336 görnüşi çap edildi. Täze neşir edilen kitaplaryň hatarynda türkmen nusgawy şahyrlarynyň hem-de häzirki zaman ýazyjylarynyň kitaplary, baý bezegli ertekiler we okuw gollanmalary bar.

Döwrüň talabyna laýyklykda we häzirki zaman tehniki mümkinçilikleri bilen medeniýet we habar beriş serişdeleriniň edara-kärhanalarynyň işi yzygiderli kämilleşdirilýär.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru