Awstriýanyň paýtagtynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 20 ýyllygyna bagyşlanan maslahat geçirildi

0
553
1
0

Awstriýa döwletiniň paýtagty Wena şäherinde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 20 ýyllygy mynasybetli ylmy maslahat geçirildi. Maslahatyň işine Türkmenistanyň Awstriýa Respublikasyndaky ilçihanasynyň işgärleri, Wenanyň Diplomatiýa akademiýasynyň, Awstriýanyň Daşary işler ministrliginiň, Bilelikdäki Türkmen-awstriýa jemgyýetiniň wekilleri we beýleki myhmanlar gatnaşdy.

Maslahatda çykyş edenler Türkmen döwletiniň Bitaraplyk derejesiniň halklaryň arasyndaky dost-doganlyk gatnaşyklaryny berkitmekdäki ähmiýetini aýratyn nygtadylar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru