Kuala-Lumpur şäherinde türkmen-malaý işewürler maslahaty, Aşgabatda German ykdysadyýetiniň güni geçiriler

0
912
0
0

25-nji noýabrda Malaýziýanyň paýtagty Kuala-Lumpur şäherinde türkmen-malaý işewürler maslahaty geçiriler. Onuň işine degişli ministrlikleriň we pudak edaralarynyň wekillerinden, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryndan düzülen wekiliýet gatnaşar.  Bu barada Türkmenistanyň Minstrler Kabinetiniň 20-nji noýabrda geçirilen mejlisinde habar berildi.

26-njy noýabrda Aşgabatda German ykdysadyýetiniň güni geçiriler. Bu çärä gatnaşmak üçin GFR-den wekiliýetiň gelmegine garaşylýar. Onuň düzüminde döwlet edaralarynyň we guramalarynyň, iri kompaniýalaryň onlarçasynyň wekilleri bolar. Bu barada Türkmenistanyň Minstrler Kabinetiniň 20-nji noýabrda geçirilen mejlisinde habar berildi.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru