Şu gün Ukrainanyň Prezidenti Pýotr Poroşenkonyň Türkmenistana sapary başlanar

0
2003
115
161

28-29-njy oktýabrda Ukrainanyň Prezidenti Pýotr Poroşenkonyň Türkmenistana sapary bolar. Iki dostlukly ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlyk köpýyllyk oňyn tejribä we özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de dowam etdirmäge bolan uly mümkinçiliklere esaslanýar.

Ýokary derejedäki türkmen-ukrain gepleşikleriniň netijeleri boýunça ikitaraplaýyn resminamalar toplumyna gol çekmek göz öňünde tutulýar.   

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru