Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 24 ýyllygy mynasybetli harby ýöriş geçirildi

0
2108
8
0

27-nji oktýabrda Döwlet münberiniň öňündäki meýdançada Türkmenistanyň Garaşsyzgynyň 24 ýyllygy mynasybetli harby ýöriş geçirildi.
Dabaraly ýörişe Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, welaýat häkimler, daşary ýurtlaryň Türkmenistandaky ilçileri we beýleki myhmanlar gatnaşdylar.
Dabara gatnaşan hormatly myhmanlaryň arasynda, dünýäniň iri halkara gurmalarynyň wekilleri, ýaşulular we köp sanly daşary ýurtly myhmanlar hem bar.
Harby ýöriş bilen başlanan dabaralar dürli pudaklarda zähmet çekýän watandaşlarymyzyň aýdym-saza beslenen dabaraly ýörişi bilen utgaşdy.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru