Hindi tansçylary Marynyň teatrynyň sahnasynda çykyş etdiler

0
763
5
0

20-nji oktýabrda Maryda, Kemine adyndaky Türkmen döwlet drama teatrynyň sahnasynda hindi tans sungatynyň ussatlarynyň konserti boldy. Bu çykyşlar Hindistanyň Türkmenistandaky ilçihanasy tarapynda guraldy.

Bangalor ştatyndan bolan “Natya Stam Dance Kampni” tans topary häzirki zaman äheňlerinde işlenen hindi tanslaryny tomaşaçylara hödürledi. Tansy nusgawy usulda beýan etmek äheňinde taýýarlanan horeografiki kompozisiýalar, akrobatiki oýun tärleri tomaşaçylar tarapyndan gyzgyn garşylandy.

Hindi tans toparynyň şeýle konserti geçen şenbe güni Aşgabatda, “Türkmenistan” kinokonsert zalynda hem geçirilipdi.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru