Türkmen wekiliýeti ABŞ-da türkmen-amerikan syýasy geňeşmelerine gatnaşar

0
666
1
0

13-nji dekabrda Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň nobatdaky ikitaraplaýyn türkmen-amerikan syýasy geňeşmelerine gatnaşmak üçin, Türkmenistanyň wekiliýetiniň agzalary 2015-nji ýylyň 14—17-nji oktýabry aralygynda ABŞ-nyň Waşington şäherinde gulluk iş saparynda bolarlar. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru