Türkmenistanyň Prezidenti Awazada welosipedli gezelenç etdi

0
721
2
11

Ýakynda Balkan welaýatyna gelen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 9-njy oktýabrda iş gününiň başyny irki welosipedli sport gezelenjinden başlady.

Milletiň Lideri welosipedli gezelenjiniň barşynda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyny abadanlaşdyrmak boýunça işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy. Kenarýaka dynç alyş zolagynyň bagy-bossanlyga bürelişine hem-de adamlaryň doly bahaly dynç almagy we saglyklaryny berkitmegi üçin hemme zerur şertleri üpjün edýän onuň durmuş düzüminiň ösdürilişine aýratyn üns berdi. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru