Aşgabatda Türkmenistanyň ykdysady üstünliklerine bagyşlanan sergi geçiriler

0
790
0
0

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy 2015-nji ýylyň 10—11-nji oktýabry aralygynda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 24 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergini geçirýär.

Sergi Aşgabat şäheriniň Garaşsyzlyk şaýolunyň 104-nji jaýynda ýerleşýänSergi köşgünde geçirilýär.

Serginiň iş wagty:

10-njy oktýabrda sagat 10.00-dan 20.00-a çenli;

11-nji oktýabrda sagat 10.00-dan 17.00-a çenli.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 39-88-85, 39-88-86.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru