“Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

0
1185
13
3

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi, resminama laýyklykda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 24 ýyllyk baýramy mynasybetli geçirilen “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi.  Resminama laýyklykda:

Aşgabat şäherindäki 8-nji orta mekdebiň 6-njy synp okuwçysy Gülöwser Merdanowa;

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabyndaky 17-nji orta mekdebiň 7-nji synp okuwçysy Ybraýym Atageldiýewiç Durdyýew;

Balkan welaýatynyň Etrek etrabyndaky 8-nji orta mekdebiň 7-nji synp okuwçysy Bereket Toýmämmedowiç Soltanow;

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherindäki 12-nji orta mekdebiň 5-nji synp okuwçysy Ahmet Ýagşymyradowiç Amanýazow;

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäzerindäki 38-nji orta mekdebiň 6-njy synp okuwçysy Arslan Agamyradowiç Musaýew;

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabyndaky 37-nji orta mekdebiň 5-nji synp okuwçysy Selim Artykmyradowiç Jumaýew  “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäsleşiginiň ýeňijileri diýlip yglan edildiler we noutbuk kompýuteri bilen sylaglandylar hem-de olara bäsleşigiň ýeňijisiniň diplomy gowşuryldy.

Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan zehinli çagalaryň “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäsleşiginiň  jemleýji tapgyryna gatnaşan çagalara gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru