Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystany Patyşalygynyň Patyşasyna gynanç bildirdi

0
1425
11
1

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Iki Mukaddesligiň Hyzmatkäri, Saud Arabystany Patyşalygynyň Patyşasy Salman Ben Abdelaziz Al Sauda bu ýurtda bolup geçen köp sanly adam pidalaryna hem-de şikes ýetmelerine getiren betbagtçylyk zerarly çuňňur gynanç bildirdi.

Türkmen döwletiniň Baştutany gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna we ýakynlaryna  tüýs ýürekden gynanjyny hem-de medet beriji sözlerini, şeýle hem ejir çekenlere  tiz wagtda  sagalmaklary baradaky arzuwlaryny beýan edip,  Saud Arabystanynyň ähli halkyna ruhy durnuklylyk we mertlik dileg etdi. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru