Türkmen zyýaratçylarynyň 188-si mukaddes Gurban baýramy mynasybetli haj parzyny berjaý ederler

0
832
1
0

Ýurdumyzyň zyýaratçylarynyň mukaddes Gurban baýramy mynasybetli haj parzyny berjaý etmegi üçin Türkmen döwleti ähli şertleri döredýär.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, haj parzyny berjaý etmek üçin 8—28-nji sentýabry aralygynda paýtagtdan we ähli welaýatlardan bolan türkmen zyýaratçylarynyň 188-si ýurdumyzdan Saud Arabystany patyşalygyna ugrar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru