Türkmenistanyň Prezidenti döwlet sapary bilen Gyrgyzystanda bolar

0
775
12
3

5-6-njy awgustda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ilkinji gezek döwlet sapary bilen Gyrgyzystanda bolar.

Ikitaraplaýyn duşuşyklarda syýasy gepleşikleri ösdürmäge, Gyrgyzystan bilen Türkmenistanyň arasynda söwda-ykdysady, ýangyç-energetika we ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlyk etmegiň mümkinçiliklerine, şeýle hem halkara guramalarynyň çäklerindäki gatnaşyklara degişli meseleler ara alnyp maslahatlaşylar.

Döwlet saparynyň barşynda bilim, ylym, medeniýet, oba hojalygy ýaly ulgamlarda, şeýle hem iki ýurduň sebitleriniň arasynda hyzmatdaşlyk etmek barada ikitaraplaýyn ylalaşyklara gol çekmek bellenilýär.

Şu gün döwlet saparynyň öňüsyrasynda Bişkekde iki ýurduň ugurdaş döwlet düzümleriniň we işewür toparlarynyň gatnaşmagynda “Gyrgyzystan — Türkmenistan” işewürler maslahaty öz işine başlady.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru