Türkmenistanyň Prezidenti iş sapary bilen Balkan welaýatyna ugrady

0
716
1
0

14-nji iýulda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Balkan welaýatyna ugrady.

Aşgabat şäheriniň Halkara howa menzilinde milletiň Liderini resmi adamlar ugratdylar.

Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menzilinde döwlet Baştutanyny resmi adamlar garşyladylar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru