Kseniýa Sobçak türkmen geýimini geýdi

0
3781
53
11

Telealypbaryjy Kseniýa Sobçak täze keşbi bilen muşdaklaryny haýran galdyrdy. Ýyldyz täsin köýnek geýip, özgeren ýaly boldy.

Kseniýanyň instagramynyň okyjylary Kseniýanyň geýen köýneginiň türkmen milli geýiminden başga zat däldigini bada-bat anykladylar.

Kseniýanyň girýän dürli keşpleri köplenç halatda telealypbaryjynyň adyna tankydy bellikleriň aýdylmagyna sebäp bolýar. Ýöne bu gezek weli bloglar ýyldyza hoşamaýlyk etdiler, olar şeýle geýinmegiň Kseniýa gelişýändigini bellediler.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru