Putin: Russiýa Federasiýasy energoserişdelerini örän bisarpa peýdalanýar

0
896
1
70

Russiýa Federasiýasy energoserişdelerini peýdalanmak meselesinde ýol berilmesiz bisarpalyk edýär — diýip, Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Wladimir Putin belledi.

“Başga mesele — bu tebigy serişdeleri tygşytly peýdalanmaly, ol häli-häzire çenli çözülenok. Biz ýol berilmesiz bisarpalyk edýäris” — diýip, çarşenbe güni ylym we bilim boýunça prezident geňeşiniň mejlisinde eden çykyşynda aýtdy.

“Gazyp alýan kompaniýalarymyzyň, senagat kärhanalarymyzyň ýolbaşçylaryndan çykdajylar meýilleşdirilende hem bu meselelere ünslüräk garamagy, serişde tygşytlamagyň meseleleri boýunça iş alyp barýan rus alymlary bilen amaly işleri ýola goýmagy haýyş edýärin” diýip, prezident sözüniň üstüni ýetirdi.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru