RF we EB 27-29-njy iýunda “Türk akymynyň” gurluşygynyň infrastrukturasyny hem-de Ukraina gaz ibermegi ara alyp maslahatlaşarlar

0
600
0
0

Russiýa we Ýewropa bileleşigi 27—29-njy iýunda “Türk akymynyň” infrastrukturasynyň hem-de Ukraina gaz ibermegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşarlar. Bu barada TASS-a Russiýa Federasiýasynyň energetika ministri Aleksandr Nowak habar berdi.

Onuň aýtmagyna görä, ýewrokomissar bilen boljak duşuşykda Ukrainadan aýlanyp geçjek ugurlar, şeýle hem gaz ulgamyndaky rus-ukrain gatnaşyklary baradaky meseleler ara alnyp maslahatlaşylar.

TASS

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru