Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynda täze hünärler açylýar

0
1607
8
0

Ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak maksady bilen, Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynda täze “gämi gurluşygy” we “Radioelektron gurluşlar we toplumlar” hünärleri açylýar.

Ilkinji türkmen aragatnaşyk hemrasynyň uçurylmagy we taslamasynda gämi gurluşyk hem gämi abatlaýyş zawodlaryny göz öňünde tutulýan Türkmenbaşynyň halkara deňiz portunyň dowam edip duran gurluşygy sebäpli bu ulgamlar üçin ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamaga uly üns berilýär. Ady agzalan ýokary okuw mekdebinde açylýan täze hünärler bu ugurda gerekli hünärmenleri ýetişdirmäge ýardam berer.  

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru