Guamyň ýygyndysy Türkmenistanyň ýygyndysyndan sähelçe tapawut bilen üstün çykdy

0
599
126
5

Guamyň ýygyndysy Dünýä çempionaty — 2018-iň saýlama böleginiň duşuşygynda öz meýdanynda 1:0 hasabynda Türkmenistanyň ýygyndysyndan üstün çykdy. Şeýlelikde, bu ýeňiş Guamyň taryhynda dünýä çempionatlarynyň saýlama oýunlarynda gazanylan ilkinji üstünlik boldy.

Ýer eýelerine sähelçe tapawut bilen ýeňiş getiren pökgi 14-nji minutda geçirildi. Raýan Gaý meýdanyň gyrasyndan pökgini 11 metrlik urgynyň nokadynyň töwereklerine oklady. Netijede pökgi garma-gürmelikde Serdar Annaorazowdan derwezä girdi. Bu ýeňiş ilat sany 200 müňden hem az bolan kindiwan ada döwleti üçin taryhy waka boldy. Bu ýurduň topary iň bolmanda bir günlük “D” toparçasyna öňbaşçy boldy.

Indiki tapgyrda Türkmenistanyň ýygyndysy Daşoguzda Eýranyň ýygyndysyny, Guamyň ýygyndysy bolsa öz meýdanynda Hindistanyň ýygyndysyny kabul eder. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru