“Sewilýa” Ýewropa ligasynyň ýeňijisi boldy we indiki möwsümde Çempionlar ligasynda çykyş eder

0
602
2
0

Ispaniýanyň “Sewilýasynyň” futbolçylary Ýewropa ligasynyň finalynda Dnepropetrowskiniň “Dneprinden” üstün çykdylar.

Dnepropetrowskiniň topary Nikola Kaliniçiň ýerine ýetiren dürs kelle urgusyndan soň, 7-nji minutda hasaby açdylar. Ispaniýalylara Gžegož Kryhowýagyň kömegi bilen 28-nji minutda hasaby deňlemek başartdy. Aradan üç minut geçip-geçmän “Sewilýa” öňe saýlandy: Karlos Bakka tapawutlandy. Muňa garamazdan, birinji ýarymyň ahyrynda jerime urgusyndan Ruslan Rotan hasaby deňledi. Andaluziýanyň toparyna ýeňiş getiren pökgini 73-nji minutda Bakka geçirip, şu duşuşykda iki gezek tapawutlanan oýunçy boldy. Şeýlelikde, “Sewilýa” bassyr ikinji gezek Ýewropa ligasynyň ýeňijisi boldy.

Ýewropa ligasy. Final.

“Dnepr” (Dnepropetrowsk, Ukraina) – “Sewilýa” (Sewilýa, Ispaniýa) – 2:3

Pökgüleri geçirenler: Kaliniç, 7 (1:0); Kryhowýak, 28 (1:1); Bakka, 31 (1:2); Rotan, 44 (2:2); Bakka, 73 (2:3).

Duýduryş alanlar: Kankawa, 17; Kaliniç, 45+2; Bezus, 70; Rotan, 75; Matos, 83 – Kryhowýak, 45+2; Karrisu, 62; Bakka, 74.

“Dnepr” — “Sewilýa” duşuşygyndan taýýarlan fotoreportažymyzy synlamagy unutmaň!  

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru