Türkmenistanda ýurtda öndürilýän eksport harytlarynyň ýöriteleşdirilen katalogy neşir ediler

0
825
11
3

Türkmenistanda döwlet we hususy önüm öndürijiler tarapyndan öndürilýän harytlary daşary ýurtlarda giňden mahabatlandyrmak maksadynda ýöriteleşdirilen kataloglary çap etmäge taýýarlyk görülýär.

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan taýýarlanan kataloglaryň ilkinji tapgyry türkmen, iňlis we rus dillerinde neşir ediler. Olarda harytlaryň görnüşlerini, hil görkezijilerini, tehniki we beýleki häsiýetnamalaryny özünde jemleýän maglumatlar getiriler. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru