Türkmenistanda beýik Iogann Sebastýan Bahyň hormaty tutulýar

0
608
0
0

24-nji aprelde 18.00-da Türkmen milli konserwatoriýasynyň uly zalynda konserwatoriýanyň talyplarynyň we mugallymlarynyň gatnaşmagynda Iogann Sebastýan Bahyň doglan gününiň 330 ýyllygyna bagyşlanan konsert geçiriler.

Konsert beýik kompozitoryň nusgawy sazlarynyň ähli muşdaklary üçin hakyky sowgat bolar.    

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru