Maryda 3 müň orunlyk ak öý görnüşinde “Türkmeniň ak öýi” binasy gurlar

0
1806
33
0

Mary welaýatynyň häkimligi Mary şäherinde medeni-köpçülik çärelerini geçirmäge niýetlenen 3 000 orunlyk “Türkmeniň ak öýi” binasyny gurmak barada konsorsiumyň düzümine girýän “Dolama”, “Aly bina gurluşyk” hojalyk jemgyýetleri hem-de “Başlar”, “Ynamly hereket” hususy kärhanalary bilen şertnama baglaşar.

Gurluşyk işlerine 2015-nji ýylyň aprel aýynda başlamak we binany şu ýylyň noýabr aýynda ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak bellenildi. Şeýle hem taslamanyň çäklerinde çagalar dynç alyş merkezi we awtoduralga gurlar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru