“Döwletliler köşgüniň” okuwçylary ajaýyp awtobus sowgat aldylar

0
581
0
0

Milli bahar baýramynyň öňüsyrasynda paýtagtyň “Döwletliler köşgüniň” okuwçylary ajaýyp SCANIA awtobusyny sowgat aldylar.

Mälim bolşy ýaly, bu awtobus ýakynda sapar bilen Aşgabada gelen Prezident Hasan Ruhani tarapyndan Eýranyň halkynyň adyndan türkmen halkyna sowgat berlipdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow awtobusy “Döwletliler köşgüne” bermek kararyna geldi.

Bu waka mynasybetli geçirilen dabara ýurdumyzyň Bilim ministrliginiň, Eýran Yslan Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, il sylagly ýaşulular we Köşgüň okuwçylary gatnaşdylar. Şeýle hem oglan-gyzlaryňka myhmançylyga belli estrada aýdymçylary geldiler.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru