Nemes professorynyň Mary welaýatyna sapary

0
807
0
0

Aşgabat, 20.02.2015. “Türkmenportal”.

Mýunhen şäheriniň Lýudwig Maksimiliany uniwersitetiniň kardohirurgiýa professory Kalin Wikol bir günlük sapar bilen Mary welaýatynda boldy. Nemes professorynyň sapar mahalynda belleýşi ýaly, ol örän hormatly we jogapkärli wezipäni — Kardiologiýa kliniki merkezinde bolan kärdeşleri bilen ýürek-damar kesellerini bejermegiň häzirki zaman usullaryny ornaşdyrmak hem ösdürmek wezipesini ýerine ýetirdi.

Kalin Wikolanyň Mary welaýatyna sapary mahalynda “Dermanhana” welaýat dolandyryş müdirliginde häzirki zaman hirurgiýa terapiýasynyň meselelerine bagyşlanan ylmy-amaly maslahat geçirildi.

Ylmy-amaly maslahatyň netijelerinde Mary welaýatynyň lukmançylyk işgärlerine saýlanyp alnan mowzukda gymmatly tejribe boljakdygynyň ujy iki däldir.

“Нейтральный Туркменистан” gazetiniň maglumatlary esasynda taýýarlanyldy.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru