“Belogorýäniň” woleýbolçylary “Halkbankdan” asgyn geldiler

0
749
0
0

 Aşgabat, 18.02.2015. “Türkmenportal”.

Belgorodyň “Belogorýe” woleýbol topary Çempionlar ligasynyň “12 tapgyr” böleginiň jogap duşuşygynda Türkiýäniň “Halkbankyndan” ýeňlip, bu ýaryşyň hereket edýän ýeňijisi hökmünde bu bäsleşikdäki çykyşyny tamamlady.

Düýn Belgorodda geçirilen duşuşyk 3:1 hasabynda ýer eýeleriniň peýdasyna tamamlandy. Ilkinji duşuşyk hem hut şeýle netije beripdi, ýöne onda türk topary ýeňiş gazanypdy. Şeýlelikde, goşmaça “altyn setde” “Halkbank” 15:11 hasabynda rüstem geldi.

“Altylar böleginde” türk topary “Zenit” (Kazan) — Pýaçensa (Italiýa) duşuşygynyň ýeňijisi bilen güýç synanyşar.    

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru