Aşgabatda ilkinji gezek mebelleriň we durmuş enjamlarynyň halkara sergisi geçiriler

0
806
0
0

Aşgabat, 27-nji ýanwar. “Türkmenportal”.

28—30-njy ýanwar aralygynda Türkmenistanyň Söwda-senagat palatasynyň Sergi köşgünde ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň öňdebaryjy kompaniýalarynyň gatnaşmagynda mebelleriň we durmuş enjamlarynyň halkara sergisi geçiriler.

Halkara sergisi ýerli mebel we durmuş enjamlaryny öndürýän telekeçileriň daşary ýurt kompaniýalary bilen işjeň hyzmatdaşlygynyň giň gerime eýe bolmagyna getirer. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru