Germaniýanyň ilçihanasy Roždestwo konsertine çagyrýar

0
636
0
0

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen Germaniýa Federatiw Respubliaksynyň Türkmenistandaky ilçihanasy däbe öwrülen Roždestwo konsertine çagyrýar. Onuň dowamynda Bahyň, Marçellonyň, Gaýdnyň (barokko eýýamynyň sazlary) eserleri ýerine ýetiriler.

Roždestwo konserti Magtymguly adyndaky sazly-drama teatrynda 6-njy dekabrda geçiriler.

Başlanýan wagty – 18:30.

Konserte Eziz Jumanyýazowyň ýolbaşçylygyndaky simfoniki orkestr hem-de üflenip çalynýan saz guralynyň germaniýaly ussady Wolfgang Bauer gatnaşar.

Isleg bildirýänleriň hemmesi çagyrylýar. Konsert tölegsiz.

Türkmenistanda ýakyn günlerde geçiriljek beýleki konsertler baradaky maglumaty “Afişa” atly rubrikamyzdan okap bilersiňiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Teswir ýok
Рейтинг@Mail.ru